Соборний район. Дніпровська початкова школа № 107 Дніпровської міської ради

 

Сторінка соціального педагога

Соціальний педагог – це одна із головних фігур у школі, яка покликана об’єднати зусилля сім’ї, школи, громадськості для надання допомоги дитині.
Проблема розвитку соціальної педагогіки в Україні дуже актуальна, адже офіційно вона з’явилася близько десяти років назад.
Соціальний педагог організує виховну роботу в класі, яка направлена на формування загальної культури особистості, адаптацію особи до життя в суспільстві, поваги до оточуючої природи. Він вивчає психолого-педагогічні особливості учнів та їх мікросередовища, умови життя , виявляє інтереси та потреби, труднощі та проблеми, конфліктні ситуації, відхилення у поведінці та своєчасно надає соціальну допомогу та підтримку , виступає посередником між учнем та школою, сім’єю, соціумом, та органами влади. Соціальний педагог сприяє реалізації прав та свобод учнів, створенню комфортної та безпечної обстановки, забезпеченню охорони їх життя та здоров’я. Допомагає педагогічному колективу створити умови для розвитку талантів. Розумових та фізичних здібностей учнів позашкільний час. Соціальний педагог взаємодіє з вчителями, батьками(або особами, які їх замінюють), спеціалістами соціальних служб для надання допомоги учням, дітям, що потребують опіки та піклування, дітям з обмеженими фізичними можливостями, а також тим, які потрапили в складні життєві обставини. Він приймає участь розробці, затвердженні та реалізації освітніх програм та несе відповідальність за якість їх виконання в межах своєї компетенції.
Шкільний соціальний педагог в організації своєї роботи віддає перевагу створенню здорового мікроклімату в колективі, гуманізації міжособистісних відносин, сприяє реалізації здібностей кожного, захисту інтересів учнів, організації дозвілля, включенню в соціальну корисну діяльність, вивчає проблеми школярів та вчителів, приймає їх до вирішення. Підтримує постійний зв’язок з сім’ями учнів. Особлива увага приділяється проблемам захисту дитини від батьківської жорстокості, егоїзму.
Вплив на людину – це процес педагогічної та психологічної дії. Що ж є головним у роботі соціального педагога, чим вона відрізняється від роботи педагога – предметника і, навіть, класного керівника?
Соціальний педагог працює з окремою особистістю, з окремою дитиною, підлітком, а якщо працює з групою, то невеликою, якщо з сім’єю, то й тут з кожним окремо.
Соціальний педагог працює в сфері захисту дитини, підлітка, надає йому соціальну допомогу; він повинен вміти організувати її навчання. Її реабілітацію та адаптацію.
Сьогодні освіта вважає першочерговим в своїй діяльності виховання дитини і тому змінює свої форми та методи роботи. Серед сфер, де особливо потрібен соціальний педагог, це школа, і його робота у школі – особливе питання.
Соціальний педагог допомагає батькам та школярам у нормалізації відносин, встановлює причини невідвідування учнями школи. Він виявляє сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини та являються функціонально-неспроможними, дітей, які відстають у фізичному та розумовому розвитку, страждають від знедоленості.
Соціальний педагог виявляє дітей, які потребують соціальної допомоги. Це діти, що не встигають; діти, які переживають стреси або в колективі однолітків, або в сім’ї; це хворі діти або ті, хто палить, вживає алкоголь чи наркотики. Частіше за все вони перебувають на обліку в УССД. А також це обдаровані діти.
Інколи допомога таким дітям може полягати тільки у тому, щоб розібратися в їх відносинах з оточуючими. В іншому – навчити контролювати свої вчинки, бути впевненими у собі. Але в обох випадках від соціального педагога вимагається сердечність та чутливість.
Сьогодні актуальною є недостатність секцій та клубів, гуртків, тобто дуже мало дітей, які проводять своє дозвілля організовано. Соціальний педагог стає організатором позакласного часу школяра, об’єднуючись у виховній роботі з батьками.
Соціальний педагог координує роботу педагогічного колективу з важкими дітьми, з соціальним мікросередовищем та громадськістю мікрорайону, що є важливим. Він періодично інформує педагогічний колектив школи про психологічний клімат у класах, про кожного складного учня та про надання йому допомоги.
 
З досвіду роботи з попередження правопорушень.
 
Система роботи СШ № 107 з дітьми «групи ризику», схильними до правопорушень поєднується з системою національного виховання.
В цій роботі забезпечується послідовність з 1 по 11 класи, а це сприяє більш глибокому вивченню особистості, а значить, і підбору найбільш ефективних методів впливу.
Як уже говорилося вище в школі розроблена і впроваджується програма роботи з учнями «групи ризику» та з попередження правопорушень. В її реалізації приймають участь всі працівники школи, кожен з яких приймає участь в межах своїх повноважень.
1.      Адміністрація вивчає особливості контингенту учнів школи, причини виникнення порушень поведінки, передовий досвід роботи з такими учнями, визначає шляхи вдосконалення роботи з ними.
2.      Соціальний педагог планує виховну роботу з проблемними учнями, неблагополучними сім’ями, здійснює профілактику та соціальну корекцію відхилень в поведінці неповнолітніх.
3.      Заступник директора з виховної роботи координує та узгоджує план роботи школи з планами класних керівників.
4.      Класні керівники та класоводи виявляють та вивчають інтереси, здібності, нахили таких учнів, залучають їх до позакласної роботи.
5.      Вчителі – предметними надають індивідуальну допомогу в підвищені навчального рівня знань.
6.      Шкільний парламент залучають до різних видів суспільно – корисної праці, надають шефську допомогу.
7.      Батьківський комітет школи співробітничає з педколективом в організації педагогічного всеобучу батьків, заслуховує «важких» учнів та їх батьків на своїх засіданнях.
8.      Бібліотекар школи планує розвиток читацьких інтересів проблемних учнів,
9.      Медпрацівники надають інформацію вчителям про стан здоров’я учнів.
Школі розроблено циклограму роботи з захисту прав дітей, попередження правопорушень і злочинів, яка дозволяє тримати це питання під постійним контролем.
Неаби яку роль у профілактиці правопорушень відіграє і робота шкільної Ради профілактики.
Членами Ради профілактики є члени адміністрації, соціальний педагог, спеціалісти УССД, запрошується дільничний інспектор.
Рада профілактики займається превентивною профілактичною роботою серед учнів по попередженню правопорушень та організацією роботи з неблагополучними сім’ями. Рада профілактики координує діяльність класів. На основі аналізу ситуації розробляються та здійснюються заходи з профілактики правопорушень серед учнів. Він виявляє та ставить на облік учнів, схильних до правопорушень, а також сім’ї , що відносяться до категорії функціонально-неспроможних  (ті, де батьки ведуть асоціальний спосіб життя, конфліктують один з одним, батьки, що застосовують жорстокі методи виховання або взагалі ухиляються від виховання дітей).
Також Рада профілактики здійснює заходи з проведення антиалкогольної, антинаркотичної та антитютюнової профілактики, здійснює роботу з пропаганди здорового способу життя. Виявлення причин, які сприяють скоєнню правопорушень та внесення пропозицій по їх знешкодженню також є функцією Ради профілактики.
Проведення індивідуальної профілактики здійснюється згідно інформації, яка надається класними керівниками. Соціальний педагог проводить тестування (анкета з питань профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яку заповнює сам учень додається), класний керівник заповнює особисту карту на даного учня, в якій відображені всі відомості про учня, його родину та батьків (зразок додається), яку складено разом з соціальним педагогом з 6 розділів:
1.      Умови життя в сім’ї;
2.      Характеристика діяльності;
3.      Характер спрямованості особи та її становище в колективі;
4.      Особливості характеру особистості;
5.      Прояви якостей особистості;
6.      Виховна робота з підлітком.
З педагогічно занедбаними учнями проводиться анкетування на теми: Чи потрібна тобі школа?, Як ти розумієш гарну поведінку?, Яка в тебе мета в житті?, Чи знаєш ти свої обов’язки як громадянина та просто учня? тощо.
Якщо заходи,які здійснює школа, не дають позитивних результатів, то подається клопотання про притягнення батьків до відповідальності до УССД.
 Батьки учня, який порушує поведінку, прогулює уроки, палить, вживає алкоголь, отримують офіційне попередження згідно статті 184 КУ про Адміністративні правопорушення.
Кожен класний керівник постійно веде щоденник педагогічних спостережень за таким учнем.
Однією із складних проблем сучасної школи є проблема асоціальної поведінки дітей та підлітків. Таку категорію дітей класифікують як діти чи підлітки з нестандартною поведінкою. Проступки та порушення стали для них звичними, перетворилися на норму поведінки. В їх відношеннях з вчителями виникає стійкий психологічний бар’єр. За своїми діями вони ще не злочинці, але будь-який найменший зовнішній негативний плив може призвести до правопорушення. Прагнучи запобігти цьому школа звертається за допомогою до УССД, кримінальної міліції у справах дітей. В школі розроблені та впроваджуються «Заходи з профілактики бездоглядності», «План спільних дій з УССД, кримінальною міліцією в справах дітей з попередження правопорушень та злочинів серед учнів», «Заходи по попередженню насилля в сім’ї». Така профілактична робота має свої наслідки. Анкетування, яке проводилося серед учнів 9-11 класів, на тему «Молодь та протиправна поведінка» засвідчило, що 78% - негативно ставляться до застосування фізичної сили, 100 % - негативно до крадіжок, 78%- негативно ставляться до тютюнопаління, 78%- негативно ставляться до вживання алкоголю та 100% виявили негативне ставлення до вживання наркотиків.
Також спостерігається позитивна динаміка в скорочені правопорушень та злочинів серед учнів школи.
 
 Однією з причин, що веде до скоєння правопорушень і злочинів, є пропуски уроків без поважної причини.
 
     Організація контролю за станом відвідування учнями школи
                  /                                             |                          \            
Щоденний контроль адміністрації за відвідуванням учнів
Робота з класними керівниками з попередження пропусків без поважних причин
Робота з батьками з попередження пропусків учнями уроків без поважної причини
 
З цією метою в школі ведеться Сигнальний журнал обліку відвідування учнями уроків, розроблено циклограму з моніторингу пропусків уроків учнями школи.
Боротьба із шкідливими звичками особливо посилюється під час проведення Тижнів здорового способу життя, днів боротьби зі СНІДом, наркоманією, токсикоманією, тютюнопалінням. Під час таких заходів проводяться тренінги, конкурси малюнків, плакатів, учнівських проектів, відео лекторії.
На уроках історії, біології, української та зарубіжної літератури,ОБЖ програма надає можливість виділити теми, де мають місце елементи антиалкогольної пропаганди. В системі боротьби з таким соціальним злом, як наркоманія та токсикоманія важливе місце належить в ході декад та тижнів вчителям й батькам. Організовуючи профілактичну роботу серед школярів, вчителі нашої школи притримуються принципу: не надавати підліткам ніяких відомостей про наркотики, технології їх виготовлення та застосування.
 
                6 способів для мотивації вашої дитини  виконувати домашнє  завдання.
 
З початком нового навчального року для багатьох батьків починається «війна» з дітьми. Виною цьому домашні завдання та їх виконання. У дітей ніколи не буває бажання витрачати час на їх виконання, адже вони з таким же успіхом можуть потратити цей час на прогулянки з друзями, сидіння за комп’ютером або перед телевізором.
Для багатьох батьків це серйозна проблема. Їм приходиться кожної ночі перевіряти наявність виконання домашніх завдань або стояти над своєю дитиною, щоб впевнитися, що завдання будуть виконані. Це дуже важко для обох сторін.
Життя стає набагато простішим, коли знаходиться спосіб мотивувати своїх дітей на виконання домашніх завдань. В багатьох сім’ях мотивація діє ефективніше ніж покарання.
1.    Встановити постійний час для виконання домашнього завдання. Це повинно привчити дітей до раціонального використання часу. Цієї вимоги треба дотримуватися регулярно. В цей час телевізор, комп’ютер та інші відволікаючі фактори повинні бути усунені.
2.    Придумайте систему винагород. Ви можете запропонувати винагороду за виконання домашнього завдання у встановлений час, за виконання роботи без помилок тощо. Подумайте, щоб могло стати гарною винагородою та змінюйте її за необхідності змінити мотивацію.
3.    Відповідна винагорода. Це особливо важливо, якщо виконання завдання стає проблемою. Повне виконання заслужує винагороди; повільна робота або відмова закінчиться втратою довіри та стимулювання з боку батьків.
4.    Треба знайти оптимальний варіант стимулювання або винагороди для дитини. Тим більше, що ваш тиждень відносно домашньої роботи розплановано, то не обов’язково щодня винагороджувати дитину. Ви можете встановити свої «правила», наприклад, дитина увесь тиждень працює, щоб отримати винагороду на вихідних.
5.    Будьте наполегливішими. Навіть якщо ваша дитина, будь яким чином, опирається новим правилам, ви повинні стояти на своєму. Якщо ви самі приймете нові правила, то й діти згодом приймуть їх. Декілька днів «битв» відносно домашніх завдань, навіть якщо вони дуже серйозні, принесуть свої плоди.
6.    Будьте завжди поряд. У дітей дуже часто виникають питання по виконанню домашніх завдань. В ідеалі ви хочете, щоб вони самі зрозуміли, як зробити роботу, але буде краще, якщо ви допоможете їм зрозуміти, про що запитується або, ще краще, покажете дитині як вирішити, наприклад, задачу. Ви допоможете дитині раз або два, а на третій він все виконає сам.
 
Окрім того, вам може допомогти правильний вибір «винагороди» за старання дитини. Наприклад, додатковий час біля телевізора чи за комп’ютером. Але все ж таки кращою винагородою для дитини та і для вас буде час, який ви проведете разом всією сім’єю. Спільний похід в парк чи музей, настільна гра в повному складі та й інші винагороди надихнуть вашу дитину швидше й краще виконувати свої домашні завдання.
 
Рекомендації для батьків випускників.
 
В кожній сім’ї, де є випускник, починаються переживання: «екзамени ідуть, душа протестує…». Ці слова, написані ще на
початку ХХ століття актуальні для випускників та їх батьків і сьогодні.
Атмосфера в сім’ї випускника в наш час є головним фактором успішної адаптації до підготовки та проходження ДПА та ЗНО, до соціально-психологічної адаптації в новій соціальній ситуації. В такій ситуації батьки повинні, перш за все, вміти володіти собою, розуміти емоційний стан своєї дитини, допомогти йому звільнитися від негативних емоцій, бути відповідальним, сильним, активним і в той же час, тактовним та чуйним. Батьки повинні допомогти випускнику в розвитку позитивного ставлення до себе шляхом уважного відношення, стимулювання його діяльності, створити атмосферу доброзичливості.
Пам’ятайте, що відсутність позитивного стимулювання та перевага негативної оцінки з боку батьків в процесі підготовки до ДПА та ЗНО випускника викликає почуття внутрішньої незахищеності, невпевненості в собі та страху перед майбутніми випробуваннями.
 
Для випускника є дуже важливою ваша психологічна підтримка, якщо він недостатньо гарно пройде ДПА та ЗНО та не вступить до ВНЗ. У випадку невдачі він гостро відчуває почуття   розчарування, образи, вини за невиправдані надії батьків. Допомогти дитині вийти з цієї ситуації можете тільки, сприйміть її самі та допоможіть це зробити і дитині.
 
Щоб допомогти дитині підготуватися до іспитів, спробуйте змоделювати ситуацію випробувань разом з ним. Для цього поспілкуйтеся з випускниками минулих років, їх батьками, відвідайте ВНЗ, до якого буде вступати ваша дитина.
 
Підберіть найбільш оптимальні рішення ситуацій, які можуть виникнути під час ДПА та ЗНО, враховуючи індивідуально-психологічні та фізіологічні особливості вашої дитини. Знайти зараз літературу з аутотренінгів, саморегуляції, ауто релаксації не має проблеми. Якщо є така можливість, відвідайте психолога та виконуйте його рекомендації.
 
Життя без проблем не буває, тому у кожної людини є проблеми. Вирішивши одну, людина зіткається з іншою. Вміння сконцентруватися на позитивному в будь-якій ситуації допоможе заспокоїтися, зорієнтуватися та знайти вірне рішення , зменшити суб’єктивне значення проблемної ситуації.
Наприклад, скажіть: « Це для мене не так важливо, як здоров’я моєї дитини, як благополуччя моєї родини. Нічого страшного не відбулося! Все можливо виправити! «
Дуже багато можна досягнути, якщо в своїх діях керуватися принципами: «Я повинен!», «Я можу!». Людина налаштовує себе на успіх, здійснюючи дії само орієнтації на досягнення успішного результату.
 
ПОРАДИ БАТЬКАМ:
 
1.Не переживайте про кількість балів, які отримає дитина на ДПА та ЗНО, не критикуйте дитину після іспитів.
2.Поясніть дитині, що кількість балів не є досконалим виміром її можливостей.
3.Не збільшуйте тривогу дитини напередодні іспитів – це може негативно вплинути на результати тестування.
4.Підбадьорюйте дітей, хваліть їх за те, що вони роблять добре.
5.Посилюйте їх впевненість у собі. Так як чим більше дитина боїться невдачі, тим більш вірогідніше вона зробить помилки.
6.Спостерігайте за самопочуттям дитини, адже ніхто, окрім вас, не зможе вчасно побачити і попередити погіршення стану дитини, яке є наслідком перевтоми.
7.Контролюйте режим підготовки дитини, слідкуйте за тим, щоб не було перевантажень, поясніть, що вона повинна обов’язково чередувати заняття та відпочинок.
 
8.Забезпечте вдома зручне місце для занять та слідкуйте, щоб ніхто з домашніх не заважав.
9.Зверніть увагу на харчування дитини. Такі продукти, як риба, творог, горіхи, курага стимулюють роботу головного мозку.
  
      ПОРАДИ БАТЬКАМ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ХАРЧУВАННЯ.
 
Під час інтенсивної розумової роботи рекомендується 4-5 разове харчування. Якщо менше то велика кількість харчових речовин викликає переповненість шлунку, кров проливає до нього і, відповідно порушується кровопостачання мозку, а це викликає в’ялість та сонливість. А якщо харчуватися більш частіше, то це відволікатиме від навчання та враховуючи гіподинамію може привести до збільшення маси тіла.
Харчування повинно бути середньої калорійності, повинна бути достатня кількість білків, вітамінів, рослинних жирів. Велика кількість тваринних жирів та крохмалю не бажана
Дуже важлива наявність в раціоні свіжих овочів та фруктів. Вони не тільки являються джерелом вітамінів, а й мають клітковину.
Окрім свіжих овочів та фруктів як джерело вітамінів треба їсти житній хліб, яйця, печінку.
Харчування учнів повинно бути направленим на те, щоб поповнювати організм тими речовинами, які по силенно «з’їдаються» гормонами стресу.
 
Вітамін А – зелені листкові овочі, морква, абрикоси, кабак.
Вітамін С- всі овочі та фрукти, а особливо цитрусові, чорна смородина, ківі, брокколі, капуста, шипшина.
Вітамін Є – соняшникова олія.
Вітаміни групи В – всі крупи, йогурт, печінка, кабак, авокадо, хліб з висівками, нежирне м’ясо та риба, горіхи, пивні дріжджі.
Магній – «зелені» овочі та трави, грейпфрути, інжир, морква, помідори, горіхи, гречка, вівсянка, горох.
Кальцій – молоко та молочні продукти.
Цинк – пісне м’ясо, морепродукти, яйця, сир, горіхи.
Холін – яєчні жовтки, яловича печінка, пророслі зерна пшениці.
Глюкоза – хліб з висівками, солодкі фрукти, мед.
Також при стресі організм потребує адаптогенів. До них відносяться женьшень, лимонник, солодка, ехінацея, зелений чай. Їх вживання визнане ефективним при нервовому виснажені, яке виникає під час напруженої розумової праці.
 
 
                        РЕКОМЕНДАЦІЇ УЧНЯМ
                      ПО ОРГАНІЦАІЇ ЕФЕКТИВНОГО НАВЧАННЯ.

Психологи з’ясували ряд факторів, які можуть надати велику допомогу під час підготовки до іспитів. Ці фактори пов’язані з підготовкою робочого місця та засвоєнням екзаменаційного матеріалу.
 
Ваше робоче місце.
 
Подивіться уважно на своє робоче місце стосовно того, допомагає воно чи заважає.
 
Зверніть увагу на можливі фактори, які вам заважають при роботі.
 
Зовнішні фактори, які заважають:
 
Шум
Музика
Події, які відбуваються перед вашими вікнами
Непрохані та часті гості
Розмови людей, які вас оточують
Дзвінки
 
Зовнішні фактори можуть дуже відчутно впливати на ефективність засвоєння матеріалу. Подивіться на кожний з них уважно. Не треба їх недооцінювати, особливо тоді, коли приходиться силою заставляти себе вчити, а особливо коли нецікавий матеріал.
 
Письмовий стіл:
 
Дуже маленький, щоб можна було розкласти увесь необхідний матеріал
На ньому дуже багато речей, які не мають відношення до навчання
Дуже близько лежать журнали, комікси
Знаходиться тільки потрібний матеріал
Власного письмового столу немає.
 
Стілець:
 
Занадто низький або зависокий
Зручний для роботи.
 
Освітлення:
 
Занадто слабке
Занадто сильне (сонячне проміння)
Достатнє та приємне.
 
Опалення:
Дуже холодно
Дуже жарко
Приємне.
 
Мій найкращий робочий час:
 
Зранку
Після обіду
Увечері
Вночі.
 
Оптимальне навчання передбачає не тільки оволодіння великим об’ємом навчального матеріалу, а й вмінням користуватися технічними засобами, які дозволяють зекономити час.
 
Якщо вірно застосовувати принципи психології навчання, то тоді набагато легше сприймається матеріал, а також зберігається.
 
                              ПОРАДИ УЧНЯМ
                         ПРО ТЕ, ЯК КРАЩЕ ЗАПАМ’ЯТОВУВАТИ
                         НАВЧАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ.
 
 
1.Ви запам’ятовуєте краще те, що розумієте. Не вчить нічого механічно напам’ять. Спробуйте те, що ви вчите зрозуміти, зробити власні визначення та узагальнення.
 
2.Ви запам’ятовуєте краще, якщо вчите частіше та менших об’ємах. Ви вчитеся успішніше, якщо не пізніше чим через день вчите матеріал, а потім з подвоєними інтервалами повторюєте так довго, поки не зможете задовільно відтворити його. Чому так? Тому, що зразу ж повторити матеріал, який ви тільки но вивчили не є ефективним, бо витрачається дуже багато часу.
 
3.Ви засвоюєте матеріал краще, якщо постійно проговорюєте його вголос.
 
4.Ви запам’ятовуєте щось краще, якщо повторюєте це ціле, ніж тоді, як ділите його на частини і кожну засвоюєте окремо.
 
5.Позитивне налаштування стимулює запам’ятовування. Ви можете посилити віру в свою пам’ ять, якщо будете постійно говорити: «З кожним днем я згадую все краще і краще». Якщо ви навіюєте собі, що у вас погана пам’ять, що ви не можете нічого запам’ятати, що ви постійно забуваєте, то ваша пам’ять отримує якби установку і дійсно погано працює.
 
6.Висока мотивація навчальної діяльності також позитивно впливає на стан пам’яті. Якщо ви цікавитеся тим, що вивчаєте, то ви запам’ятовуєте набагато краще.
 
7.Ви засвоюєте швидше і на довше зберігаєте матеріал, якщо регулярно робите невеликі перерви. Найбільш оптимально через кожні півгодини робити перерву на 2-3 хвилини, під час якої можна потягнутися, пройтися тощо. Приблизно через 1 годину занять треба зробити більш тривалу паузу, близько 5-7 хвилин, під час якої можна попити. Після 2 годин роботи треба відпочивати від 20 до 30 хвилин.
 
 
                     ЯК КРАЩЕ ЗАПАМ’ЯТАТИ:
 
1.    Ви запам’ятаєте краще те, що зрозумієте. Прагніть зрозуміти те, що ви вчите та знайти власні визначення.
2.    Вивчайте матеріал частіше, але в невеликих об’ємах.
3.    Промовляйте вивчене вголос.
4.    Повторюйте вивчений матеріал як одне ціле, а не діліть його на частини, щоб засвоїти кожну окремо.
5.    Регулярно робіть маленькі перерви. Найбільш оптимальна перерва 5 хвилин через кожні півгодини. Через 1 годину занять треба зробити паузу більш тривалу.